Logo HemIS

Klinický registr pro průbežné a prediktivní hodnocení léčby hemofilie

Došlo k uzavření původní databáze a přesun dat do nového registru, který je přístupný na http://cnhp.registry.cz

O projektu

Projekt HemIS iniciovala v roce 2003 Česká hematologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz LF a PřF MU. Do registru přispívají lékaři z dětských center i z center dospělého věku, která se specializují na léčbu hemofilie. Registr není zaměřen na zkoušení žádného konkrétního farmaceutického produktu.

Sběr dat je prováděn elektronickou formou prostřednictvím internetu (on-line). Data jsou uložena v centrální databázi na půdě Masarykovy univerzity, celý projekt organizuje a technicky zajišťuje Institut biostatistiky a analýz. Projekt Hemis je realizován pod dohledem odborného garanta. Nasbíraná data jsou statisticky vyhodnocována a prezentována na konferencích či setkání center. Data jsou také pravidelně publikována.

V současné době projekt obsahuje 4 podprojekty. Pokud se domníváte, že byste mohli přispět k naplnění cílů kteréhokoli z těchto podprojektů, prosím neváhejte nás kontaktovat e-mailem. V rámci podprojektů se vyplňuje již dříve modifikované CRF, které pro potřeby podprojektů nebylo nijak rozšířeno. Data se pro potřeby podprojektů budou pouze speciálněji a konkrétněji statisticky analyzovat.


Počet zúčastněných center není uzavřen ! ! !
Budeme velmi vděční za další nápady a podněty, včetně konzultace nových témat a možnosti kooperace na dalších výzkumných projektech.

Pokud vás projekt zaujal a cítíte, že by jste mohli přispět k naplnění jeho cíle a připojit se, kontaktujte nás e-mailem (pavlovska@iba.muni.cz).

Připomínky, dotazy, náměty, nabídky ke spolupráci: pavlovska@iba.muni.cz
Pozn.: V rámci projektu se sbírají pouze anonymní data pacientů.

 
Logo Novo Nordisk